Nagradna igra OIM 2017


NAGRAJENCI 5. TEDNA: Žrebanje je potekalo 15. februarja 2017 v prostorih OIM.

Ortopedski paket prejme Aleksander Grebenar, Pregled in analizo stopal prejmejo: Robert Berger, Maruša Grmek, Petra Rudolf in Miha Modic.

NAGRAJENCI 4. TEDNA: Žrebanje je potekalo 7. februarja 2017 v prostorih OIM.

Ortopedski paket prejme Boris Volarič, Pregled in analizo stopal prejmejo: Dani Bogdan, Rok Hojnik, Boštjan Ogrizek in Helena Dominko.

NAGRAJENCI 3. TEDNA: Žrebanje je potekalo 1. februarja 2017 v prostorih OIM.

Ortopedski paket prejme Uroš Landekar, Pregled in analizo stopal prejmejo: Branko Hergula, Urša Hribernik, Leon Balaj in Srečko Pisnik.

NAGRAJENCI 2. TEDNA: Žrebanje je potekalo 25. januarja 2017 v prostorih OIM.

Prejemnica ortopedskega paketa je Katja Prejac, pregled in analizo stopal pa prejmejo Jožica Lovrec, Boris Ivančič, Vesna Mitrovic, in Gregor Kos.

NAGRAJENCI 1. TEDNA: Žrebanje je potekalo 18. januarja 2017 v prostorih OIM.

Ortopedski paket prejme Miha Kolmančič, Pregled in analizo stopal pa prejmejo: Teras Rojko, Nina Dovečar, Beno Kandrič in Anja Polšak.

V mesecu januarju in februarju bomo na Ortopedskem inženiringu Maribor izvedli nagradno igro. Vsak teden bomo izžrebane nagrajence objavili na tej strani in na Facebook strani podjetja.

Podeljujemo:

  • 5x ORTOPEDSKI PAKET (pregled in analiza stopal + izdelava ortopedskih vložkov po meri)
  • 20x PREGLED IN ANALIZA STOPAL

Sodelavci Ortopedskega inženiringa Maribor bodo ob dneh 18. 1. 2017, 25.1. 2017, 1. 2. 2017, 8. 2. 2017 in 15.2.2017 ob 11.00 v prostorih Ortopedskega inženiringa Maribor izžrebali nagrajence, ki so sodelovali v nagradni igri podeljevanja všečkov. Žrebanje bo javno.

SPLOŠNI POGOJI in PRAVILA NAGRADNE IGRE:

Ti splošni pogoji in pravila določajo način, izvedbo in pogoje prirejanja nagradne igre v promocijske namene Ortopedskega inženiringa Maribor. Nagradna igra je potekala od 24. 10. 2015 do 30. 11. 2015, in sicer na Facebook strani podjetja MOTICON Gmbh, povezava:https://www.facebook.com/Moticon-GmbH-403023526520421/?fref=photo

1. Organizator nagradne igre je podjetje Ortopedski inženiring Maribor.
2. V nagradni igri sodelujejo fizične osebe z veljavnim Facebook uporabniškim računom, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije.
3. V nagradni igri sodelujejo osebe iz 1. točke splošnih pogojev, ki so v času od 24. 10. 2015 do 30. 11. 2015 podelili “všeček” pod fotografijo na povezavi https://www.facebook.com/Moticon-GmbH-403023526520421/?fref=photo.
4. Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre, ter z njimi soglašajo.
5. Za sodelovanje v nagradni igri ni starostnih omejitev. Mladoletne udeležence zastopajo starši ali drugi zakoniti zastopniki.
6. V nagradni bo naključno izžrebanih petindvajset (25) nagrajencev. Pet nagrajencev prejme nagrado – ORTOPEDSKI PAKET, ki vsebuje pregled in analizo stopal in hoje, ter ortopedske vložke po meri, v skupni vrednosti 100 EUR, 20 nagrajencev pa prejme pregled in analizo stopal v vrednosti 20€.
7. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.
8. Organizator nagradne igre bo 18. 1. 2017, 25.1. 2017, 1. 2. 2017 in 8. 2. 2017 ob 11.00 v prostorih Ortopedskega inženiringa Maribor izžrebal nagrajence. Vedno bo izžreban po en nagrajenec, ki prejme ORTOPEDSKI PAKET in štirje nagrajenci, ki prejmejo PREGLED IN ANALIZO STOPAL. Žrebanje bo javno.
9. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po žrebanju, in sicer v objavi na Facebook strani OIM, po elektronski pošti ali v zasebnem Facebook sporočilu.
10. Nagrajenec mora v roku 8 dni od izdaje obvestila o izžrebu, kontaktirati podjetje na tel. 02 621 08 20 v delovnem času OIM ali na info@oim.si, kjer se bo dogovoril za prevzem nagrade.
11. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.
12. Če se nagrajenec v 8-ih dneh od izdaje obvestila o prejeti nagradi ne bo odzval, se posamezna nagrada ne bo podelila.
13. Do nagrade niso upravičene osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.
14. Nagrada bo izročena po identifikaciji nagrajenca.
15. Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da se pridobljeni podatki hranijo za namene neposrednega trženja in obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi. Organizator bo podatke skrbno varoval za namen, za katerega so pridobljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora poslati pisno zahtevo po pošti ali elektronski pošti na info@oim.si.
16. Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka tako na Facebook strani in spletni strani podjetja Ortopedski inženiring Maribor, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
17. Organizator ima pravico nagrajenca ob koriščenju nagrade fotografirati. Fotografijo in zgodbo koriščenja nagrade ima pravico objaviti v medijih.

Leave Your Comment